Recension av "The Human Footprint" - Artillio Bergholtz publicerad 22 november 2020!

 


Artillio Bergholtz
, ordförande och grundare av intresseföreningen The Beatles Information Center, som bildades 1973. Har alltid varit intresserad av musik av olika slag, även om favoritgruppen alltid varit och fortfarande är The Beatles. Arbetar dagligen med att informera om gruppens musik i föreningens tidning Beatles Nytt och på föreningens hemsida www.beatlesnytt.se samt följer även solobeatlarnas öden och äventyr inom musikens område.
 
 


 
Armand Gutheim ft. The Feel Harmonic Rockestra -
The Human Footprint
 
Albumet The Human Footprint innehåller inte mindre än 21 spår med en total speltid på 1 timme och 14 minuter. Av dessa är det sex spår som är vokala medan de övriga är instrumentala ibland med inslag av röster utan någon egentlig text.

The Human Footprint, mänsklighetens fotavtryck, är i sin helhet ett album som vill göra oss uppmärksamma på vad vi som människor gör med vår planet – både nu och vad det kan medföra för kommande generationer vilket återspeglas tydligt i såväl text och musik.

Armand Gutheim har ringat in albumet genom att kalla det första spåret Sunrise och avslutningsspåret Sunset.

Här emellan pendlar musiken och titlarna mellan hopp och förtvivlan gällande vad som har skett och fortfarande sker med vår planet och dess klimat. Raka titlar som Poisoned Waters, Toxic Nightmare, Reduced Nature, Complete Trash, Insidious Sunburn, Commercial Vacuum, Dangerous Power Plant, Hidden Chemicals, Military Waste, Child Victims och Temperature Increase visar tydligt hur Armand ser på det akuta läget för vår existens på jorden och som han givetvis också vill att lyssnaren ska notera och gärna ta ställning till.

Inledningsspåret ska inge oss hopp om jordens framtid och utifrån det nionde molnet (Being On Cloud 9) kan vi känna oss lyckliga, men samtidigt se ner på vår jord och inse dess sårbarhet, vilket är det som verkets innehåll vill peka på.

Lyckligtvis är detta inte någon domedagsskiva utan albumet avslutas med tre spår med positiva förhoppningar, trots alla varningsklockor som ringer om jordens tillstånd. Alternative Future, en instrumental låt som vill förmedla vilka möjligheter vi trots allt har att styra vårt beteende när det gäller hanteringen av vår enda planet, Breathe Out Tonight med text om det positiva med livet och Sunset som är en instrumental låt med lugnt pianospel som byggs på med stråkar, bas, smygande slagverk samt strålande saxofonspel.

Att verket The Human Footprint innehåller mycket musik med många olika klanger och tempon förstår man när man dels konstaterar vad multiinstrumentalisten Armand själv trakterar men också de intressanta instrumentmässiga bidrag från andra; Armand Gutheim står för såväl skivans tema, musik, texter, inspelningarna, mixningarna, produktionen i sin helhet med mera. Han står också för solosången, diverse bakgrundssång, röster av olika slag, diverse klaviaturinstrument, akustisk och elektrisk gitarr, bandlös bas, slaginstrument, trummor och diverse ljudeffekter. Men inte att förglömma så har han haft hjälp av ett flertal mycket duktiga musiker och sångare såsom till exempel Hans Müller på akustisk och elektrisk kontrabas, sologitarr, cello, mungiga och slagverk, Yvan Auzely med hela spektret av olika saxofoner, Santiago Jimenez Borges på fiol och Charlotte Assarsson på sång, bakgrundskör och slagverk.

Till detta musikaliska verk finns dessutom fem nyproducerade och intressanta videor att ta del av på YouTube: What A Marvelous World, Breathe Out Tonight, Mother Earth, What About The Human Footprint? och Being On Cloud 9. Här får jag en känsla av att Armand med sin fru Charlotte väldigt mycket kan liknas vid det världsberömda paret John och Yoko Lennon. Både vad gäller budskapet om fred, varsamheten med klimatet men också i den tydliga närvaron i de olika videorna. Armand har under framställningen av de olika videorna utvecklat sin färdighet i konsten att framställa videor som både speglar musiken och texterna och som gör det enkelt att ta till sig det ständigt aktuella budskapet.

Sammanfattningsvis är detta ett stort och väl genomarbetat verk fyllt med musik, texter och videoproduktioner. Speltiden på cirka 75 minuter innebär också Armand har kunnat använda musiken på ett mångfacetterat sätt med variationer i tempo, ljudstyrka och inte minst vad gäller olika klanger. Inte att förglömma är att här blandas många olika musikstilar; jazz, orientalisk musik, hårdrock, filmmusik, blues, klassisk musik, experimentell musik, pop, indisk musik och industriell musik bara för att nämna några musikgenrer som ryms inom detta musikverk.

Favoritstycken: Sunrise, What About The Human Footprint?, Mother Earth, Dangerous Power Plant, Breathe Out Tonight och Sunset.
 
 
Armand Gutheim vid en del av sina klaviaturer.  
 
 
Varmt välkommen att besöka The Beatles Information Centers hemsida
Lyssna på The Human Footprint Spotify eller iTunes